KALİTE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

KURVALF faaliyet gösterdiği alanlarda, müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmeti sunmak için müşteri odaklı yaklaşımı izlemlerinin merkezinde tutmaktadır.

Bu yaklaşımda başarıya ulaşmak adına, insan kaynağının en önemli değer olduğunu bilerek ve çevreye olan sorumluluğun bilincinde, sürekli gelişen ve kalite odaklı bir çalışma ortamı kurmayı ve sürdürmeyi hedefler.

Yalın Üretim ve nitelikli iş gücü ile;

Proseslerini, makine ve ekipmanlarını, araç ve gereçlerini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde sürekli iyileştirir,

Tedarikçilerini sürekli olarak denetler ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunur,

Bilgi sistemleri ile destekler,

Üretimin her safhasında veya servis alanlarında çıkan veya çıkabilecek olan hatalar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet çalışmalarını yürütür,

Teknolojik ve inovatif çalışmaları cesaretlendirir ve

Ar-Ge yaklaşımını izlemlerinde öncelik olarak belirler.

Kalite Yönetim Sistemimizde bulunan tüm hedeflere ulaşmak için,

Başta ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve

API Q1 9th. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri olmak üzere

ulusal ve uluslar arası ürün ve üretim standartlarına uygun olarak,

risk ve fırsatları değerlendirme yaklaşımı ve sektöründe öncü kuruluş olma hedefi ile entegre Kalite Yönetim Sistemlerini kurar ve geliştirir.

Bu bağlamda,

Müşteri isteklerine en uygun, en ekonomik ve en kaliteli ürünleri üreteceğimizi,

Rakiplerimiz arasında tercih edilebilir firma olmak için ürünleri, müşterilerimizin tam istediği zamanda sunacağımızı,

Ekip çalışmalarının etkinliğini, eğitim faaliyetleri ile destekleyerek çalışanların sürekli gelişimini sağlamayı,

Satış sonrası hizmetler konusunda en iyi desteği vermeyi,

Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,

Paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı sürdürülebilir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kurvalf tüm üretim ve hizmet faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaza ve kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli hedef olarak benimsemektedir.

Bu bağlamda;

  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği sürekli iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak katılımları ile gerçekleştirmeyi,
  • Fabrika sahamızda ve servis alanlarında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanlarımızın sağlıklarının bozulmasını önlemek için gerekli her türlü çalışmayı yapacağımızı taahhüt ederiz

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kurvalf çevrenin korunmasını yasal şartların ötesinde, topluma ve dünyamıza olan saygının bir nişanesi olarak kabul etmektedir.

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesinin, işimizin bir parçası olduğu düşüncesiyle; Ürün ve faaliyetlerimizin,

Çevreye olan etkilerini en aza indirerek,

Hava ve Su kirliliğini kontrol ederek,

Atık yönetimi yaparak,

kalitesini daha da artırmayı hedeflemekteyiz.

Bu nedenle;

Çevrenin korunması ile ilgili faaliyetlerimizi ve kalitemizi sürekli iyileştirmeyi,

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmayı,

Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre kirliliğine sebep olan unsurları kontrol altına almayı, azaltmayı ve önlemeyi,

Gelişen çevre koruma sistemleri, teknolojik ve inovatif çalışmaları takip etmeyi ve çevre yönetim sistemimizde bunları kullanmayı,

Hurda ve atık oranlarını azaltmayı ve bunların değerlendirilmesini yönetmeyi,

Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini ortadan kaldırmayı, düşük atık ve emisyonlu üretim süreçleriyle kaynakların etkin şekilde kullanılmayı ve çevresel zararları önlemeyi,

Ürünlerimizin çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmayı,

Son olarak ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Layer